# شهرزاد

«شهرزاد تهران، شهرزاد بغداد» و «زنان کارگردان سینمای ایران و جهان عرب»

در نشست نویسندگان و کارگردانان ایرانی و الجزایری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به موضوعات «شهرزاد تهران، شهرزاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید